Slovensky Slovensky
English English
Deutsch Deutsch

Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
Tel: 02/55 64 57 04 - 06
Tel :/Fax: 02/555 6 4682
Mobil: 0905 611 964
Email : rekal@rekal.sk

  • preklady a tlmočenie
  • prekladateľské služby
  • tlmočnícke služby
  • sprievodcovské služby
 

Vážení klienti,

každoročne sa snažíme skvalitňovať naše služby.

AGENTÚRA REKAL  s.r.o. zabezpečuje preklady a tlmočenie, sprievodcovské a hostesingové  služby   z 39 cudzích jazykov.
V našej databáze máme 800 profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, ktorých rozdeľujeme podľa jazykových kombinácií a hlavne odbornej spôsobilosti pre rôzne odvetvia,

technické – právne – umelecké – ekonomické atď.
Preto aj náš cenník služieb je rozdelený podľa kategórií na rôzne odvetvia.
 
Všetky Vami spomínané technické podmienky spĺňame, pracujeme v programoch  Word, Excel, Acrobat, Power Point,atď. jednoducho spracovanie dokumentov je podľa požiadavky klientov.

Výstupnú kontrolu zabezpečujeme pre všetkých našich klientov, je to tzv.lektorská korektúra pre všeobecné aj  odborné dokumenty.

Splatnosť faktúr pre slovenských aj zahraničných klientov máme  bežne stanovenu 14 až 30 dní  odo dňa  vystavenia  faktúr, podľa dohovoru a stanovenej ceny.
 
V prípade Vašeho záujmu o spoluprácu  určíme konkrétnu osobu, ktorá Vám bude k dispozícií aj telefonicky.

Počas konkrétnych projektov dodržujeme presne stanovený termín pre odovzdanie  prekladaných dokumentov. Vtedy máme pracovnú dobu neobmedzenú. Po dohode pracujeme aj počas sviatkov.
Ak by ste niekeddy v budúcnosti chceli využiť naše služby, pošleme  Vám kompletný  cenník. Objednávky prijímame elektronickou poštou, telefonicky aj faxom. 

Naša kancelária má sídlo v Bratislave, v Slovenskej republike:
Presná adresa : AGENTÚRA REKAL s.r.o.
                       Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel: 02-55645704, 55645705, 55645706
Tel/Fax: 02-55564682
GSM: 0905 611 964 
Email : rekal@rekal.sk

Copyright 2005-2010. AGENTÚRA REKAL s.r.o.