Slovensky Slovensky
English English
Deutsch Deutsch

Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
Tel: 02/55 64 57 04 - 06
Tel :/Fax: 02/555 6 4682
Mobil: 0905 611 964
Email : rekal@rekal.sk

  • preklady a tlmočenie
  • prekladateľské služby
  • tlmočnícke služby
  • sprievodcovské služby
 

Hostesky:

Zabezpečíme počas konania výstav, konferencií pre rôzne prezentácie, ovládajú kombinácie minimálne dvoch cudzích jazykov, doporučíme podľa konkrétnej požiadavky.

Sprievodcovské služby:

Zabezpečíme oficiálnych sprievodcov so znalosťou cudzích jazykov.

Copyright 2005-2010. AGENTÚRA REKAL s.r.o.