Slovensky Slovensky
English English
Deutsch Deutsch

Záhradnícka 46
821 08 Bratislava
Tel: 02/55 64 57 04 - 06
Tel :/Fax: 02/555 6 4682
Mobil: 0905 611 964
Email : rekal@rekal.sk

  • preklady a tlmočenie
  • prekladatežské služby
  • tlmočnícke služby
  • sprievodcovské služby
 


AGENTÚRA REKAL s.r.o.
Záhradnícka 46 
821 08 Bratislava 
Tel: 02/55 64 57 04 - 06 
Tel/Fax: 02/555 6 4682
Mobil: 0905 611 964 
Email : rekal@rekal.sk
URL: www.rekal.sk

IČO: 35846615
IČ DPH: SK2021694477

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: s.r.o. Vložka č.: 27659/B

Copyright 2005-2010. AGENTÚRA REKAL s.r.o.