Slovensky Slovensky
English English
Deutsch Deutsch
Doležalova 15
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 611 964
Email : rekal@rekal.sk

  • preklady a tlmočenie
  • prekladateľské služby
  • tlmočnícke služby
  • sprievodcovské služby
 

PREKLADY:
 
Preklady humanitných a všeobecných textov, zaradených do kategórie A.

KATEGÓRIA A:
01 - poľnohospodárstvo
02 - potravinárstvo
03 - humanitný smer
04 - všeobecné
05 - umenie
06 - knihoveda
07 - kultúra
08 - prírodné vedy
09 - cenníky výroby
10 - návody na použitie
11 - návody k príprave jedál
12 - jedálne lístky
13 – korešpondencia

Preklady ekonomické, finančné, právne a odborné zaradené do kategórie B.

KATEGÓRIA B:
001 - technika
002 - ekológia
003 – medicína, zdravotníctvo, farmaceutika
004 - informatika
005 - politika
006 – elektronické a telekomunikačné média
007 - matematika a fyzika
008 - právo
009 - rádiotechnika
010 - počítačová technika
011 - elektrotechnika
012 - strojárstvo
013 - stavebníctvo
014 - architektúra
015 - finančný manažment
016 - personálny manažment
017 - ekonómia
018 – automobilový priemysel
019 – chémia
020 – zoológia, biológia

KATEGÓRIA C:   

0001 - úradné, znalecké a súdne preklady

KATEGÓRIA  D:
1 Preklad z VHS pásky, MG pásky

39 cudzích jazykov:

Anglický Švédsky Vietnamský moldavsky
nemecký grécky český jazyk hínsky
francúzsky dánsky litovský japonský
rumunský arménsky macedónsky
nórsky estónsky perzský
fínsky      flámsky čínsky
taliansky bulharský turecký
španielsky ruský latinský
portugalský ukrajinský hebrejský
maďarský slovinský poľský
gruzínsky chorvátsky holandský
srbský albánsky arabský


Tlmočenie:

Simultánne, konzekutívne, sprievodné, rokovacie a šušotavé tlmočenie.

Copyright 2005-2020. AGENTÚRA REKAL s.r.o. 1