Slovensky Slovensky
English English
Deutsch Deutsch
Doležalova 15
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 611 964
Email : rekal@rekal.sk

  • preklady a tlmočenie
  • prekladateľské služby
  • tlmočnícke služby
  • sprievodcovské služby
 


AGENTÚRA REKAL s.r.o.
Doležalova 15 
821 04 Bratislava 
Mobil: 0905 611 964 
Email : rekal@rekal.sk
URL: www.rekal.sk

IČO: 35846615
IČ DPH: SK2021694477

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: s.r.o. Vložka č.: 27659/B

Copyright 2005-2020. AGENTÚRA REKAL s.r.o. 1